Kontakt

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
NIP 542-020-10-38


Infolinia
tel. (85) 676 83 00

ZAMÓWIENIA KONTENERÓW
kom. 668 329 127
tel. (85) 676 83 01
tel. (85) 676 83 02

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
Informacje o harmonogramach

tel. (85) 676 83 33

Numer BDO:
000012224
...więcej

Woda - KanalizacjeZachęcamy do skorzystania z usług działu Woda-Kanalizacje

   Godziny otwarcia:
pon. - pt.  7.15-15.15
Kontakt tel.795 595 680

     W związku z dynamicznym rozwojem firmy MPO Spółka z o. o. w Białymstoku i potrzebą wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom, z początkiem roku 2011 powołaliśmy nowy dział Woda-Kanalizacje świadczący szereg usług z zakresu konserwacji i bieżącego utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
    W swej ofercie mamy między innymi takie usługi, jak renowacja i poziomowanie studni i studzienek, udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także przeprowadzanie okresowych kontroli i przeglądów eksploatacyjnych wraz z czyszczeniem i konserwacją separatorów substancji ropopochodnych.
     Działając na podstawie posiadanych decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, poszerzamy swoją ofertę o kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru materiałów niebezpiecznych, w tym olejów przepracowanych.
     Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym wykonanie powyższych usług.

Przypominając o obowiązku jesiennych przeglądów i czyszczeniu separatorów ropopochodnych, zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.


Serwis separatorów tłuszczowych oraz substancji ropopochodnych
Separator
   Godziny otwarcia:
pon. - pt.   7.15-15.15
Kontakt tel. 795 595 680

W ramach kompleksowej propozycji współpracy oferujemy nową usługę okresowych kontroli i przeglądów eksploatacyjnych oraz czyszczenia i konserwacji separatorów substancji ropopochodnych (zlokalizowanych również w garażach podziemnych i pomieszczeniach o niskich stropach). W ramach usługi wykonujemy:

 • Bezpłatną wizję lokalną i wycenę;
 • opróżnienie i umycie separatora;
 • kontrolę elementów składowych separatora
 • transport odpadów do zakładu zajmującego się utylizacją
 • wystawienie karty przekazania odpadu zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Przypominamy!

  Obowiązek właściwej eksploatacji separatora spoczywa na właścicielu.

  Częstotliwość odbioru odpadów z separatorów zamontowanych na sieci kanalizacji deszczowej, np. na stacji paliw, myjni samochodowej, powinna być zgodna z zaleceniami producenta określonego urządzenia i przeglądy powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 6 miesięcy. (zgodnie z Dz. U. Nr 99 poz. 665 Ustawa z dnia 10 maja 2007 r.).

  Regulacja studni, asfaltowanie

  asfaltowanie
     Godziny otwarcia:
  pon. - pt.   7.15-15.15
  Kontakt tel. 795 595 680

  W ramach kompleksowej propozycji współpracy w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, mamy przyjemność zaoferować Państwu między innymi:

  • montaż i regulację włazów studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych
  • podnoszenie studni i studzienek do poziomu jezdni
  • remonty studni
  • przebudowy instalacji kanalizacyjnych.
  • uszczelnianie studzienek kanalizacyjnych
  • uzupełnianie na gorąco ubytków nawierzchni asfaltowych


     Udrażnianie kanalizacji

     Godziny otwarcia:
  pon. - pt.  7.15-15.15
  Kontakt tel.795 595 680

  Oferujemy usługi w zakresie:

  • ciśnieniowego czyszczenia i usuwania zatorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej połączone z wywozem i utylizacją urobku
  • telewizyjnej inspekcji kanałów wraz z oceną ich stanu technicznego
  • wycinania korzeni w rurach i kanałach
  • czyszczenia wpustów deszczowych oraz studzienek rewizyjnych

  Gwarantujemy fachowe i szybkie wykonanie usług dysponując kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym wykonanie, powyższych usług.

  OFERUJMEMY BEZPŁATNĄ WIZJĘ LOKALNĄ W TERENIE ORAZ INDYWIDUALNĄ WYCENĘ ROBÓT

   

  Oleje przepracowane

  Poszerzamy swoją ofertę kompleksowej obsługi firm w zakresie materiałów niebezpiecznych o odbiór olejów przepracowanych na konkurencyjnych warunkach cenowych:

  • oleje grupy I – kody: 13 03 07* do 13 03 10*,
  • oleje grupy II – kod: 13 01 10*,
  • oleje grupy III – kody: 13 01 11* do 13 01 13*, 13 02 05* do 13 02 08*, 13 05 06*,
  • a także: 15 02 – materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, czyściwa) i ubrania ochronne, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 16 01 – zużyte opony, filtry olejowe, okładziny hamulcowe, tworzywa sztuczne, szkło, 16 06 – zużyte akumulatory i baterie.
  • Naszym Klientom proponujemy bezpłatne korzystanie z certyfikowanych zbiorników (200 lub 1000 litrów).
  • Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym wykonanie usługi i przewóz odpadów niebezpiecznych.
  • Transport obsługują kierowcy posiadający uprawnienia ADR.
  • Na życzenie Klienta prowadzimy w jego imieniu kompletną dokumentację sprawozdawczą wytwarzanych odpadów.

  Kontakt pod numerem tel.795 595 680