Kontakt

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
NIP 542-020-10-38


Infolinia
tel. (85) 676 83 00

ZAMÓWIENIA KONTENERÓW
kom. 668 329 127
tel. (85) 676 83 01
tel. (85) 676 83 02

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
Informacje o harmonogramach

tel. (85) 676 83 33

Numer BDO:
000012224
...więcej

Struktura organizacyjna


» Sektor wspólników

   Zgromadzenie Wspólników - 16 udziałowców

   Rada nadzorcza:
   Łukasz Pacewicz
   Jan Konopka
   Weronika Pacewicz

» Sektor zarządu

   Walenty Pacewicz - Prezes Zarządu
   Grzegorz Pacewicz - Wice Prezes Zarządu
   Tomasz Kalinowski - Wice Prezes Zarządu

» Zespół ds. marketingu i rozwoju

   Marcin Pawłuszewicz - Kierownik Marketingu

   • Sekcja rozwoju strategicznego
   • Sekcja marketingu i analizy rynku
   • Sekcja menadżera klienta
   • Sekcja windykacji i rozliczeń
   • Sekcja sprzedaży usług
   • Sekcja rozliczeń
   • Biuro Obsługi Klienta
   • Dział odbioru odpadów niebezpiecznych

» Zespół ds. wywozu i oczyszczania

   Paweł Pietkun - Kierownik wywozu


   • Sekcja logistyki
   • Dział wywozu
   • Dział segregacji odpadów
   • Dział zarządzania wysypiskami
   • Dział ds. oczyszczania

» Zespół ds. warsztatowo - technicznych

   Jan Ślesarczyk - Kierownik warsztatu


   • Dział naprawy pojemników
   • Dział gospodarki pojemnikami
   • Dział kontroli technicznej i diagnostyki
   • Serwis ogumienia
   • Stacja paliw, LPG

» Zespół ds. finansowo - księgowych

   Dorota Mikulska - Główny Księgowy


   • Dział ekonomiczny
   • Dział ds. instytucji i środków trwałych
   • Dział ds. ludności i gospodarki materiałowej
   • Kasa
   • Dział płac

» Zespół ds. administracyjnych

   • Sekretariat
   • Sekcja administracyjna, BHP i OC
   • Sekcja informatyczna
   • Sekcja ds. kadrowych
   • Sekcja administrowania ośrodka wczasowego w Gorle