|   Harmonogramy wywozu 2018   |   Kontakt   |  
  Kontakt

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
NIP 542-020-10-38


CENTRALA
tel. (85) 676 83 00

ZAMÓWIENIA KONTENERÓW
tel. (85) 676 83 01
tel. (85) 676 83 02
kom. 668 329 127

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
REKLAMACJE
Informacje o harmonogramach

tel. (85) 676 83 33
...więcej
Untitled Document
--- Regulamin PSZOK MPO ---

PSZOK w Białymstoku przy ul. 42. Pułku Piechoty 48 czynny jest w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. 6.00 - 18.00.

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:
1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7. odpady zielone;
8. przeterminowane leki;
9. chemikalia;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13. zużyte opony;
14. tekstylia i odzież
15 popiół i żużel z palenisk domowych

W PSZOK nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady budowlane i rozbiórkowe,
3.odpady zawierające azbest,
4. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
5. szyby samochodowe,
6. szkło zbrojone i hartowane,
7. części samochodowe,
8. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
9. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów dzwoń: 85-741-79-83